Pereboom Paasloo voor volledige verzorging van de maisoogst
Pereboom Paasloo voor het betere dorswerk

Inkuilen van gras met behulp van een ladewagen

Een maaicombinatie met voormaaier en achtermaaier

Pereboom Paasloo voor het zaaien van gras, mais en granen

 
 
 
opraap wagen
 
 

Kalk

Maïsland

Door steeds lagere gebruiksnormen binnen het huidige mestbeleid wordt er minder stikstof en fosfaat bemest op maïsland. Echter, de behoefte van snijmaïs is niet veranderd. Dit vraagt om goede bodemconditie van maïsland die in staat is de stikstof en fosfaat optimaal te benutten.

Van nature zijn er in Nederland veel grondsoorten die een te lage pH hebben en daardoor de stikstof- en fosfaatbenutting juist negatief beïnvloeden. Het maïsland kan als gevolg daarvan géén optimale opbrengsten leveren. Is de pH bijvoorbeeld slechts 4,0 in plaats van een streefwaarde van 5,4 dan kan de maïsopbrengst gemakkelijk met 10% tot 20% dalen. Via bekalken kunnen we dit voorkomen! Pereboom Paasloo biedt hiervoor een hoogwaardige kalkmeststof waarmee u de bodemconditie eenvoudig optimaliseert.

In alle gevallen geven de bekalkte gedeelten een meeropbrengst van zowel Droge Stof, VEM, en Ruw Eiwit. Ook de stikstofopname is op de bekalkte delen van de demopercelen duidelijk hoger.

Met kalkproducten realiseert u:

  • Een snelle pH-stijging
  • Een duidelijk betere beginontwikkeling van de maïsplantjes
  • Efficiëntere onkruidbestrijding door een goede pH
  • Een toename van de bodemvruchtbaarheid (CEC)
  • Een meeropbrengst ter waarde van € 395 per ha

bekalken

Grasland

Gras gedijt het beste in bodems die niet te zuur zijn. Streefwaarde voor de bodem-pH voor grasland is tussen 5,0 en 5,5. Van nature zijn er in Nederland veel grondsoorten die een te lage pH hebben en waardoor de stikstof- en fosfaatbenutting negatief beïnvloed wordt. Het grasland kan daarom geen optimale opbrengsten leveren. Laat daarom periodiek een grondmonster nemen en de pH analyseren. Is de pH bijvoorbeeld slechts 4,0 in plaats van 5,4 dan kan de grasopbrengst gemakkelijk met tien procent dalen. Door te bekalken kunnen we dit voorkomen.

De voordelen van kalk op een rij:

  1. Beter bodemleven en een goede bodemstructuur
  2. Hogere beschikbaarheid van fosfaat
  3. Betere wortelontwikkeling
  4. Hogere stikstofbenutting
  5. Betere benutting meststoffen en daardoor een hogere opbrengst

Uiteindelijk draait alles om de opbrengst. De cijfers van de meest recente proeven in Ell tonen een gemiddelde meeropbrengst van 11% ofwel 1200 kg DS per hectare per jaar. Dit geeft een meeropbrengst van €555,- per ha.

bekalken

 

gmp certificering
cumela nederland
gmp

Landbouw- en loonbedrijf Pereboom
Tel: 0561-451695
Tel: 0561-851797
E-mail: info@pereboompaasloo.nl

Volg ons op social media